Ogłoszenia

31-08-2020 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie decyzją z dnia 22.01.2018r., nakazał przymusową rozbiórkę budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 51 położonej przy ul. Pogodnej 18 oraz częściowo na działce nr 50 położonej przy ul. Pogodnej 20 w Kutnie.

Budynek, został wybudowany bez wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane dokumentów.

Ponieważ inwestor nie wywiązał się z obowiązku przymusowej rozbiórki przedmiotowego budynku, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie zwraca się do wszystkich zainteresowanych o przedstawienie swojej oferty cenowej za wykonanie robót budowlanych polegających na całkowitej rozbiórce ww. budynku.

Termin zgłoszenia ofert upływa 30 września 2020r.

Szczegółowych informacji udziela organ nadzoru budowlanego w Kutnie telefonicznie pod nr: (0-24) 335-47-01.


10-12-2018 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.sierpnia 2018r., ustala się dzień 24 grudnia 2018r., dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej natomiast dzień 15 grudnia wyznacza się dniem pracy.

W związku z powyższym w dniu 15.12.2018 r., inspektorat będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30.


10-12-2018 r.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2018/2019 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego, polegających w szczególności na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym instalacji przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych oraz ocenie sprawności instalacji elektrycznych, grzewczych oraz instalacji gazowej.

Jednocześnie przypominam o obowiązku zapobiegania przed przeciążeniem konstrukcji zalegającym na dachach śniegiem, szczególnie w przypadkach wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych.

 

Wersje strony

Ogłoszenia (2021-03-26 11:27:53) przez ADMIN


Ogłoszenia (2021-01-06 11:22:46) przez ADMIN


Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
99-300 Kutno, ul. Wilcza 2A
tel./fax 24 355 47 01

e-mail: pinb.kutno@gmail.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePUAP: PINBKutno

Link do wideotłumacza języka migowego https://synergiaconsulting.pl/kontakt/

A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl