Druki do pobrania

Druki do pobrania

 

Pliki

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy


Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)


Oświadczenie o braku sprzeciwu – art. 56


Oświadczenie o próbie szczelności osadnika


Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (Pb-15)


Wniosek o legalizację (Pb-19)


Zawiadomienie o zakończeniu budowy (Pb-16)


Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Pb-16a)


Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (Pb-17)


Wzór oświadczenia o sporządzeniu projektu technicznego


Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)


Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych (Pb-17a)Wersje strony

Druki do pobrania (2024-01-16 14:45:31) przez ADMIN


Druki do pobrania (2021-11-29 08:49:58) przez ADMIN


Druki do pobrania (2021-11-29 08:35:12) przez ADMIN


Druki do pobrania (2021-11-29 08:29:17) przez ADMIN


Druki do pobrania (2021-09-21 09:30:53) przez ADMIN


Druki do pobrania (2021-09-21 09:29:38) przez ADMIN


Druki do pobrania (2021-09-06 11:34:36) przez ADMIN


Druki do pobrania (2021-09-06 11:32:06) przez ADMIN


Druki do pobrania (2021-09-06 11:29:28) przez ADMIN


Druki do pobrania (2021-07-01 07:16:42) przez ADMIN


Druki do pobrania (2021-07-01 07:13:29) przez ADMIN


Druki do pobrania (2021-07-01 07:12:33) przez ADMIN


Druki do pobrania (2021-01-06 11:34:22) przez ADMIN


Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
99-300 Kutno, ul. Stefana Okrzei 1a (wejście od 29 listopada)
tel./fax 24 355 47 01

e-mail: sekretariat@pinbkutno.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePUAP: PINBKutno

Link do wideotłumacza języka migowego https://synergiaconsulting.pl/kontakt/

A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl